Precaire arbeid en mentale gezondheid bij jongeren: onderzoek naar causaliteit en verklarende mechanismen

Projectdetails

!!Description

Het algemene objectief van het project bestaat erin de bestaande kennis over de relatie tussen precair werk en mentale gezondheid bij jongvolwassenen te verhogen. In een tijdperk van toenemende ongelijkheid en structurele transformaties op de arbeidsmarkt, kan precair werk worden beschouwd als een opkomende sociale determinant van gezondheid. Dit is vooral het geval voor werknemers die zich in een kwetsbare arbeidsmarktpositie bevinden, waaronder laaggeschoolde grootstedelijke jeugd. Zeker voor mentale gezondheid is er toenemend bewijs voor een link met precair werk. Nochtans blijven veel onderzoeksvragen tot op heden onbeantwoord. Daarom plannen we in dit project een longitudinale survey bij jonge laaggeschoolde werknemers in Brussel met een focus op het meten van precair werk, mentale gezondheid en potentieel intermediërende mechanismen. Precair werk wordt op een multidimensionale manier geoperationaliseerd. Meer bepaald aan de hand van de 7 dimensies van precair werk, geïnspireerd door het EPRES-instrument dat al in eerder onderzoek werd gebruikt. Hiermee willen we: (1) de richting van het verband tussen precair werk en mentale gezondheid onderzoeken; (2) de (psychosociale) mechanismen blootleggen die de relatie tussen precair werk en gezondheid kunnen verklaren; en (3) onderzoeken of er een relatie bestaat tussen patronen van blootstelling aan precair werk en mentale gezondheid. Het onderzoek past binnen een breder onderzoeksprogramma naar de relatie tussen precair werk en (mentale) gezondheid.
AcroniemFWOAL872
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Keywords

  • sociale wetenschap
  • arbeid
  • jongeren

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Sociology of work

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.