Precaire arbeid, precair familie en sociaal leven? Een kwalitatieve studie over de verwevenheid van levenssferen.

Projectdetails

!!Description

In de huidige politiek-economische context wordt arbeidsmarktflexibiliteit steeds vaker als een nastreefbare doelstelling gepresenteerd. Zeker onder de laagopgeleide werknemers leidde dit tot de groei van onzekere en precaire vormen van tewerkstelling. De impact van precaire arbeid op de gezondheid en het welzijn van werknemers is een onderwerp van toenemende belangstelling binnen wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek - vooral kwalitatief onderzoek - naar de bredere impact van precaire arbeid op de levensloop, het gezin en het sociale leven is echter zeldzaam. Slechts een handvol studies onderzocht de impact op het gezins- en sociale leven. Daarbij hanteren deze studies meestal het perspectief van de 'precaire werknemer', terwijl een multi-actorperspectief - waarbij andere leden van het huishouden betrokken zijn - interessanter zou zijn. Een dergelijke aanpak is grotendeels afwezig, vooral in West-Europa. Daarom zal een multi-actorperspectief gehanteerd worden in het voorgestelde onderzoek naar hoe huishoudens de onderlinge relatie tussen twee levenssferen begrijpen: (1) de werkgelegenheidsconstellatie op het niveau van het huishouden gekenmerkt door verschillende vormen en mate van precaire arbeid en (2) de levensloop (vb. levensplanning, familietransities), het gezins- en sociaal leven van leden van het huishouden. De focus zal liggen op huishoudens met minstens één precaire werknemer tussen 25 en 45 jaar oud in Vlaanderen. Ik zal een verscheidenheid aan kwalitatieve methoden gebruiken, waaronder diepte-interviews met huishoudens en dagboekonderzoek met verschillende leden van het huishouden.
AcroniemFWOTM894
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1814/11/21

Keywords

  • Sociale en politieke wetenschap
  • arbeid

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Economic sociology

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.