Het voorspellen van dreigend bètacelverlies en dysglycemie in asymptomatische type 1 diabetes - Validatie van minimaal invasieve merkers ten opzichte van de hyperglycemische clamp test

Projectdetails

!!Description

We monitoren functionele bètacelmassa en insulinewerking met de
goud standaard hyperglycemische clamp test (HCT) in
asymptomatische type 1 diabetes (T1D), in functie van gekende
determinanten van ziekteprogressie, met beter begrip van het
variabele verloop in pre-T1D tot gevolg. We stellen dat massief
bètacelverlies 2 jaar voor diagnose optreedt. Gelijktijdig pogen we
veelbelovende minimaal invasieve technieken (continue glucose
monitoring [CGM]-afgeleide variabelen van glycemische variabiliteit,
proinsuline, proinsuline:C-peptide ratio) te valideren tegen de HCT
teneinde individuen met hoog risico op dreigend massief
bètacelverlies en hyperglycemie te identificeren, en een betaalbare,
simpele en breed toepasbare screening te ontwikkelen. Dankzij een
nationaal klinisch netwerk worden normo-/dysglycemische
eerstegraadsverwanten (EGV) met multipele autoantilichamen (mAAl
+) (5-39 jaar) geïncludeerd voor halfjaarlijkse opvolging met orale
glucose tolerantie test, CGM en HCT gedurende minimum 2 jaar of
tot klinische diagnose. Time-to-event en machine learning technieken
worden toegepast ter identificatie van de beste predictoren voor
progressie naar dysglycemie of klinische diagnose. Dit project draagt
bij tot vroege diagnostiek, vermijden van ketoacidose en de
ontwikkeling van nieuwe preventietrials in pre-T1D, en vormt een
eerste stap in de implementatie van een kostenefficiënte populatiebrede screening en preventie strategie op termijn.
AcroniemFWOSB115
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/23

Flemish discipline codes

  • Endocrinology and metabolic diseases not elsewhere classified

Keywords

  • Vroege diagnose van diabetes type 1
  • betaalbare en gemakkelijke voorspelling van hyperglykemie
  • op afstand toezicht houden