Preventie van kwetsbaarheid bij ouderen: onderzoek naar de rol van levensgebeurtenissen als kantelmomenten.

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoeksproject richt zich op preventie van kwetsbaarheid, met een bijzondere focus op levensgebeurtenissen tijdens de latere leeftijd. Een beter begrip van de dynamische processen die leiden tot kwetsbaarheid bij ouderen zijn nodig, niet alleen vanwege de toenemende vergrijzing van de bevolking, maar nog meer, aangezien studies aantonen dat kwetsbaarheid toeneemt met de leeftijd. Aangezien eerdere perspectieven bij kwetsbare ouderen zich hebben gefocust op een individuele biomedische aanpak, achteruitgang en verslechtering, voegt dit onderzoeksvoorstel een sociaal-psychologisch perspectief toe vanuit een empowerment strengths-based perspectief.

Dit voorstel bevat 4 onderzoeksdoelstellingen: 1) een systematic literature review over de relaties tussen levensgebeurtenissen en kwetsbaarheid, 2) de relatie onderzoeken tussen (ongunstige en positieve) levensgebeurtenissen en kwetsbaarheid; 3) onderzoek naar de veerkracht en coping-mechanismen die kwetsbare ouderen gebruiken wanneer confrontatie met (ongunstige) levensgebeurtenissen plaatsvindt en hoe dit hun kwetsbaarheid beïnvloedt; en 4) bestuderen van verhalen omtrent levensgebeurtenissen bij kwetsbare ouderen en hoe ze met deze gebeurtenissen omgaan. Er wordt gebruikgemaakt van een mixed-method design, bestaande uit drie delen: een systematic literature review, gebruik van longitudinale kwantitatieve data (N = 900,> 60 jaar) en 45 kwalitatieve interviews bij kwetsbare ouderen. Het onderzoek streeft ernaar bij te dragen aan levenslooptheorieën door inzichten te krijgen in het voorkomen van kwetsbaarheid met een focus op levensgebeurtenissen tijdens de latere leeftijd. De resultaten kunnen gebruikt worden voor preventieprogramma’s om kwetsbaarheid bij ouderen te verminderen.
AcroniemFWOTM865
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/1730/09/21

Flemish discipline codes

  • Developmental psychology and ageing not elsewhere classified