PRISMS - De privacy en veiligheid spiegels

Projectdetails

!!Description

Het PRISMS-project analyseert het traditionele compromismodel tussen privacy en beveiliging en bedenkt een meer op feiten gebaseerd perspectief voor het combineren van privacy en veiligheid, vertrouwen en bezorgdheid. Er zal worden nagegaan hoe technologieën die gericht zijn op het verbeteren van de beveiliging de burgers aan steeds meer toezicht onderwerpen en in veel gevallen inbreuken op privacy en fundamentele rechten veroorzaken. Het zal zowel een multidisciplinair onderzoek doen naar de begrippen privacy en veiligheid als hun relaties en een EU-breed onderzoek om te bepalen of mensen de invoering van beveiligingstechnologieën evalueren in termen van een afweging.
AcroniemEU405
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/02/1231/07/15

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Law and legal studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.