Prijs ING

Projectdetails

!!Description

Bouwend op de ervaring die Ze had opgedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog, vooral in de vier hospitalen aan het Belgische front, richtte Koningin Elisabeth in 1926 de naar Haar genoemde geneeskundige stichting op. Ze beoogde hiermee het laboratorium-onderzoek te stimuleren en een nauwe samenwerking tot stand te brengen tussen vorsers en ziekenhuisartsen, omdat de kwaliteit van hun relatie bepalend werd geacht voor het welzijn van de patiënten.
AcroniemGIFT132
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum4/06/124/06/16

Flemish discipline codes

  • Neurosciences
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Chemical product design and formulation
  • Public health care