Pro-Democratie Platform Advocacy: Bevordering van de verantwoordingsplicht van sociale media voor dissidente stemmen onder autoritair bewind

Projectdetails

!!Description

Digitale platforms, zoals Facebook en Twitter, hebben zichzelf lange tijd aangeprezen als verdedigers van de vrijheid van meningsuiting, maar hun regels voor het modereren van inhoud zijn wereldwijd bekritiseerd, onder andere omdat ze de autoritaire onderdrukking van dissidente stemmen niet aanpakken. Overheidstrollen voeren met succes schadelijke aangiftecampagnes die ertoe leiden dat de platforms berichten en accounts van activisten verwijderen. Ondertussen beschikt het maatschappelijk middenveld onder autoritair bewind niet over rechtsmiddelen en kan het zich alleen bezighouden met internationale belangenbehartiging om er bij sociale mediabedrijven op aan te dringen waarborgen in te voeren. In hoeverre hebben de inspanningen voor de bescherming van pro-democratische inhoud geleid tot veranderingen in de regels voor het modereren van inhoud op digitale platforms? Hebben deze veranderingen geleid tot een meer open online burgerlijke ruimte voor pro-democratisch activisme? Welke beperkingen blijven bestaan? Om deze vragen te beantwoorden en de verantwoordingsplicht van platforms voor kwetsbare gebruikers te bevorderen, zal ik onder toezicht van Prof. Trisha Meyer aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Centrum voor Digitalisering, Democratie en Innovatie (CD2I) aan de Brussels School of Governance (BSoG) en onder toezicht van Sam Gregory die gedetacheerd is bij WITNESS Inc. werken aan twee belangrijke O&I-doelstellingen. Ten eerste zal het project een theoretisch model van pro-democratie platform advocacy opstellen en testen, gebaseerd op origineel bewijsmateriaal van Aziatische pro-democratie bewegingen en hun advocacy ten aanzien van drie sociale media platforms (Facebook, Twitter en Telegram). Ten tweede zullen de bevindingen worden omgezet in twee open-access academische artikelen en drie toegepaste innovaties, waaronder een gids met beste praktijken voor pro-democratie activisten, een reeks beleidsaanbevelingen voor sociale media bedrijven, en een digitale advocacy resource voor sociale media gebruikers. Ik zal deze resultaten verspreiden en exploiteren via presentaties op acht academische en drie multistakeholderconferenties, publicaties op het Open Research Europe platform, en vijf faciliterende workshops met activisten en bijeenkomsten met sociale mediabedrijven.
Korte titelProPA
AcroniemEU652
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/09/2331/08/25

Keywords

  • Internetbeheer
  • platformbeheer
  • digitale rechten
  • transnationale belangenbehartiging
  • Azië
  • Zuidoost-Azië

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.