Studie van de Charm-Higgs Yukawa bij de LHC

Projectdetails

!!Description

De ontdekking van het Higgs-deeltje in 2012 bekroonde een halve
eeuw onderzoek in het opstellen en testen van het standaardmodel
van de deeltjesfysica. De cruciale rol van het Higgs-deeltje bij het
verwerven van massa voor de fundamentele deeltjes is nu duidelijk.
Tegelijkertijd heeft het eigenlijke bestaan van het Higgs-deeltje
nieuwe diepgaande vragen geopend, bijvoorbeeld over het mysterie
van het waargenomen massapatroon. Algemeen wordt aangenomen
dat er nieuwe fysica inzichten experimenteel te ontdekken zijn die
ons zullen leiden naar antwoorden op deze open vragen. In onze
zoektocht hebben we echter weinig duidelijke aanwijzingen waar we
die nieuwe kennis moeten zoeken. De Higgs-sector zelf is de meest
concrete manier om het standaardmodel te testen en mogelijk een
venster naar nieuwe fysica te openen. Met de LHC Run-2 data
kregen we een eerste zicht op hoe het Higgs-deeltje koppelt met de
zware top- en bottom-quarks. In de komende Run-3 verwachten we
voor het eerst nauwkeurige toegang tot de charm-Higgs Yukawakoppeling, dus de volgende quark in het massapatroon. De
doelstelling van dit project is hiervoor een nieuwe meting te
ontwikkelen en uit te voeren op basis van alle gegevens verzameld
door het CMS experiment. Met het oog op een zo breed mogelijke
zoektocht voor nieuwe fysica, zal de methodologie de overlap met de
gerelateerde metingen van de top- en bottom-Higgs Yukawakoppelingen minimaliseren en zal de analyse worden ingebed in een
Effective Field Theory
AcroniemFWOAL1078
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2331/12/26

Keywords

  • Large Hadron Collider
  • Higgs boson fysica
  • Tagging met een zware smaak

Flemish discipline codes in use since 2023

  • High energy physics
  • Experimental particle physics
  • Phenomenological particle physics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.