Productkwaliteit, 'governance' en het ontstaan van de consumptiemaatschappij: vleesverkoop in laat- en postcorporatief Brussel (1770-1860)

Projectdetails

!!Description

De oorsprong van de consumptiemaatschappij is onderwerp van fel debat. Recente benaderingen beklemtonen de rol van governance in het scheppen van de vereiste context voor de vorming een consumptiemaatschappij. Deze studie draagt hieraan bij via onderzoek naar regulering van een erg bederfelijk, onveilig en potentieel gevaarlijk product als vlees in de periode 1770-1860 met intense economische, politieke en stedelijke transities. De case Brussel, consequent in de voorhoede van diepgaande politieke, economische en sociale transformaties in de vleesmarkt en erbuiten, zal ons in staat stellen ons begrip te vergroten van de rol van governance in de opkomst van modern consumentisme en de primaire actoren en onderliggende principes erachter. Deze principes betreffen basiselementen van de consumptiemaatschappij als het primaat van consumentenbelangen, de opkomst van een verzorgingsstaat gefocust op haar burgers’ belangen en de uitbouw van een (gereguleerde) vrije markt om ze te behartigen. Zo zal de analyse niet enkel verschuivingen in economisch denken en praktijk verhelderen, maar ook een empirische benadering toelaten van veronderstelde 19e-eeuwse evoluties als de uitbreiding van de staatsmacht en -bevoegdheden en de opkomst van het consumentenbelang. Het traceren van dergelijke basisaspecten van de consumptiemaatschappij in laat- en post-corporatief Brussel zal bijdragen tot ons begrip van de rol van governance bij het tot stand brengen van de 19e-eeuwse consumptiemaatschappij.
AcroniemFWOTM966
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/1931/01/24

Keywords

  • Governance
  • meat
  • meat trade
  • consumption

Flemish discipline codes in use since 2023

  • European history
  • Early modern history
  • Socio-economic history
  • Modern and contemporary history

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.