Productiekinetiek van geconjugeerde vetzuren door melkzuurbacteriën tijdens in vitro fermentaties.

Projectdetails

!!Description

Recent gaat veel aandacht naar de gezondheidsvoordelen van geconjugeerde vetzuren (CFA), In het

bijzonder de geconjugeerde linolzuren (CLA). CLA-isomeren komen van nature vooral voor in weefsels en

producten van herkauwers, wat ondermeer te wijten is aan de specifieke biohydrogenatie en

enzymactiviteiten van de pensbacterïen( isomerasen). Via een gerichte diervoeding kan het

pensmetabolisme gestuurd worden naar een verhoogd CLA-gehalte in de melk. Ook zouden een aantal

melkzuur-, bifido- en propionzuurbacteriën over linolzuurisomeraseactiviteit beschikken. Als alternatlef voor

de interventies via de diervoeding zou bacteriële vorming van CLA in melk na de winning (via geschikte

microbiële isomerase/desaturase-activiteiten) zeer interessant kunnen zijn. Indien deze aanpak succesvol

blijkt kan in de toekomst industrieel gebruik van deze bacteriën als starterculturen voor de zuivelindustrie

beoogd worden. In dit project zullen daarom een aantal computergecontroleerde in vitro fermentaties

uitgevoerd worden met micro-organismen die in staat zijn dergelijke geconjugeerde vetzuren te produceren.

De productiekinetiek van de vetzuurgeneratie zal bestudeerd worden in functie van de bacteriële

populatiegroei en de omgevingscondities in gecontroleerde fermentaties gebruik makend van geschikte

melkzuurbacteriën. Een beter begrip van de productiekinetiek zal toelaten om dergelijke bacteriën in te

zetten in industriële fermentatieprocessen in de zuivelsector, wat de bereiding en commercialistie van

nieuwe producten met gezondheidsbevorderende eigenschappen zal mogelijk maken.
AcroniemOZR1822
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0931/12/09

Flemish discipline codes

  • Biological sciences