Psychologische contracten als complexe dynamische netwerken: Een introductie van het iPC-netwerken model

Projectdetails

!!Description

Het psychologisch contract is een sleutelbegrip in het gedrag van organisaties en biedt een krachtige lens om attitudes en gedrag van werknemers te begrijpen (Conway & Briner, 2009). Het wordt gewoonlijk gedefinieerd als de overtuigingen van een werknemer over de wederzijdse verplichtingen tussen hemzelf of de werkgever (Rousseau, 1989). De pc vormt dus een mentaal schema dat werknemers gebruiken om hun voortgang te bewaken om waardevolle doelen op het werk te bereiken (Hansen & Griep, 2016; Rousseau, 2001). We stellen voor om de pc te bestuderen als een netwerk, met de uitwisselingen tussen inducements van werknemers en werknemersbijdragen. Deze netwerkbenadering sluit nauw aan bij de definitie van het psychologisch contract, waardoor de theoretisch-methodologische synergie toeneemt. Belangrijk is dat de netwerkbenadering de uitwisseling vastlegt, die in de literatuur over het hoofd wordt gezien maar toch essentieel is voor psychologische contracten. Dit zal leiden tot meer accurate voorspellingen van gedrag van werknemers in reactie op percepties van psychologische contractbreuk. Bovendien erkent de netwerkbenadering de idiosyncratische aard van het psychologische contract, door het unieke netwerk van elke werknemer mogelijk te maken. We hebben twee hoofddoelen in dit project. Ten eerste zullen we de netwerkbenadering valideren door deze te vergelijken met bestaande technieken, om aan te tonen dat netwerkeigenschappen kunnen worden gebruikt om een ​​beter begrip van het psychologische contract te krijgen. Ten tweede zullen we de psychologische contracttheorie uitbreiden door de dynamische eigenschappen van deze netwerken te onderzoeken.
AcroniemFWOAL918
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/22

Keywords

  • IPC

Flemish discipline codes

  • Psychological methods not elsewhere classified