Overheidsopdracht voor de implementatie van de Belgische aanbevelingen voor de behandelingvan chronische pijn

Projectdetails

!!Description

Chronische pijn (pijn die aanhoudt langer dan de normale verwachte genezingstijden of gedurende> 3 maanden) treft ongeveer 20% van de bevolking. De prevalentie van chronische pijn is hoger dan elke andere chronische ziekte, waaronder kanker, hartaandoeningen en diabetes. Chronische pijn heeft een enorme persoonlijke en sociaaleconomische impact: het veroorzaakt het hoogste aantal jaren dat men arbeidsongeschikt is en is de duurste oorzaak van arbeidsgerelateerde invaliditeit. Chronische pijn vermindert ook de levensverwachting, onafhankelijk van sociaal-demografische factoren. In de afgelopen decennia heeft het wetenschappelijke begrip van chronische pijn aangetoond dat biopsychosociale factoren bijdragen aan de intensiteit, functionele impact en persistentie van pijn. Factoren zoals comorbiditeit, fysieke fitheid, gedrag, psychosociale kenmerken en milieuaspecten kunnen allemaal de pijn beïnvloeden die een persoon ervaart. Dit verbeterde begrip van chronische pijn heeft managementstrategieën verschoven van pure biomedische behandelingen, zoals lumbale fusiechirurgie, injecties of farmacotherapie, naar multimodale benaderingen die de complexe biopsychosociale aard van chronische pijn erkennen. Dergelijke multimodale benaderingen omvatten vaak zelfmanagement van de patiënt.
AcroniemFOD91
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/211/01/23

Flemish discipline codes

  • Physiotherapy

Keywords

  • chronische pijn