Overheidsopdracht voor de uitvoering van diensten m.b.t. de uitvoering van een universitaire studie met betrekking tot de aanduiding van de juridische of andere mogelijkheden ten gevolgen van de versnippering van de wetgevende bevoegdheden inzake jeudgbescherming tussen de Franse, de Vlaamse en de Duitse gemeenschap, de federale staat en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Projectdetails

!!Description

Als gevolg van de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de materiële aangelegenheden inzake jeugdhulp en jeugddelinquentie. Concreet impliceert dit dat elke gemeenschap (Vlaams, Frans, Duitstalig) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in Brussel-Hoofdstad een eigen regeling kunnen uitwerken aangaande jeugdhulp en jeugddelinquentie. Deze bevoegdheid werd reeds aangewend door de Vlaamse en Franse Gemeenschap, én de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De Duitstalige gemeenschap heeft nog geen stappen gezet en is tot op heden aangewezen op de federale Jeugdbeschermingswet van 1965. Met de totstandkoming van deze nieuwe gemeenschapsregelingen, rijzen ook vragen omtrent hun respectievelijk toepassingsgebied. Deze onderzoeksopdracht omvat een studie naar de verdeling (en daarmee gepaarde gaande versnippering) van bevoegdheden van de verschillende overheden inzake jeugdhulp en jeugddelinquentie. De studie moet de basis vormen voor het uitwerken van samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeenschappen onderling en met de federale overheid.
AcroniemBRGEOZ385
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum17/02/2031/12/20

Flemish discipline codes

  • Youth and life course criminology