Gebruik van geautomatiseerde segmentatie bij volumetrische en dynamische CT beelden met IV contrast in combinatie met PET voor kwantitatieve meting van de respons bij behandeling van kanker.

Projectdetails

!!Description

Deze studie richt zich tot de ontwikkeling van een objectief en gebruikersonafhankelijke segmentatie voor automatische omlijning van longtumoren en longmetastasen. Als tweede doelstelling zal deze segmentatietechniek gebruikt worden om een kwantitatieve meting uit te voeren van perfusie, diffusie en metabole activiteit op volumetrische en dynamische CT informatie, wat indicatief zou kunnen zijn voor de behandelingsresultaten. Een haalbaarheidsstudie zal worden uitgevoerd voor primaire longtumoren en longmetastasen, en gebruikmakende van deze ervaring zalin een tweede fase gekeken worden naar een mogelijke implementatie bij de behandeling van levermetastasen. Alle patiënten die behandeld worden met stereotactische radiotherapie voor extracraniële letsels zullen een FDG-PET studie krijgen als objectieve maatstaf voor de volumetrische en dynamische CT studie. op deze wijze wordt de multidisciplinaire aanpak in de behandeling van kanker benadrukt en de kruisbestuiving bevorderd tussen de verschillende specialiteiten.
AcroniemFWOAL390
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0631/12/09

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Basic sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.