Kwantitatief risicobeheer onder scenariobeperkingen: risicogroepering, afhankelijkheid en systeemrisico

Projectdetails

!!Description

Dit voorstel is gericht op besluitvorming over risicobeheer onder scenario-beperkingen (toestandafhankelijke beperkingen). Het bestaat uit drie delen: ten eerste ontwikkelen we een methodologie waarmee we de afhankelijkheid van marktvariabelen onder specifieke marktomstandigheden (scenario's) op een toekomstgerichte manier kunnen beoordelen. Onze aanpak lost de tekortkomingen van de impliciete correlatie-indices van de Chicago Board Options Exchange op. Onze aanpak kan met name staartcorrelaties detecteren (correlaties in een crisisscenario). In het tweede deel bespreken we de implicaties voor het beoordelen van systeemrisico's. We stellen voor om een ​​systemische risico-indicator te ontwerpen die wordt aangestuurd door veranderingen in de afhankelijkheid tussen financiële instellingen waargenomen vanuit optieprijzen geschreven in de financiële sector en individuele banken. Een dergelijke indicator is van potentieel belang voor toezichthouders die toekomstige reddingsoperaties door belastingbetalers willen voorkomen. We bespreken recente wijzigingen in regelgevingskaders in de richting van een verordening per scenario (bijv. Kapitaal wordt gekoppeld aan de mate van marktstress) en stellen voor onderzoek te doen naar de invloed op het marktevenwicht van regelgeving die is gebaseerd op dergelijke van de staat afhankelijke beperkingen. Ten slotte is het derde deel nauwer verwant met verzekeringen, omdat het het ontwerp van nieuwe aandelengerelateerde verzekeringsproducten onderzoekt die beantwoorden aan het feit dat marktwaarden van garanties staatsafhankelijk zijn en kunnen bijdragen tot een beter risicobeheer (en dus meer stabiele verzekeringssector).
AcroniemFWOODYS11
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1630/09/21

Flemish discipline codes

  • Business administration and accounting not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.