Het opmaken van de quartairkaart van het kaartblad Aarschot

Projectdetails

!!Description

De opdracht bestaat erin om een quartairgeologische kaart op te stellen van een welbepaald gebied in Vlaanderen dat overeenstemt met een topografisch kaartblad op schaal 1/50 000. De quartairkaart is van het type profieltypenkaart waarop naast de laterale variaties van de afzettingen eveneens de verticale opbouw van het Quartair wordt weergegeven. Door de verticale opbouw weer te geven, wordt een driedimensionaal beeld gevre erd. Om dit driedimensionaal beeld op een tweefimensionaal vlak mogelijk te maken, een kaart blijft een tweedimensionaal voorstelling, worden er een reeks van profieltypen ingevoerd die niets anders zijn dan een weergaven van de verschillende quartairgeologische sequenties aangetroffen in het karteringsgebied.
AcroniemVLE13
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/07/0031/12/01

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Earth sciences
  • Mathematical sciences and statistics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.