Afwerking en oplevering van kwartairgeologische kaart/Het opmaken van de quartairkaart van het Kaartblad Arendonk

Projectdetails

!!Description

De opdracht bestaat erin om een quartairgeologische kaart op te stellen van een welbepaald gebied in Vlaanderen dat overeenstemt met een topografisch kaartblad op schaal 1/50000. De quartairkaart is van het type "profielkaart" waarop naast de laterale variaties van de afzettingen eveneens de verticale opbouw weer te geven wordt bijgevolg een driedimensionaal beeld gecreëerd. Om dit driedimensionaal beeld op tweedimensionaal vlak mogelijk te maken , een kaart blijft een tweedimensionale voorstelling ,worden er een reeks van profieltypes ingevoerd die niets anders zijn dan een weergave van de verschillende quatairgeologische sequenties die worden aangetroffen in het karteringsgebied.
AcroniemVLE20734
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/9630/09/98

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Mathematical sciences and statistics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.