Het opmaken van de quartairkaart van het kaartblad Geraardbergen.

Projectdetails

!!Description

De opdracht bestaat erin om een quartairgeologische kaart op te stellen van een welbepaald gebied in Vlaanderen dat overeenstemt met een topografisch kaartblad op schaal 1/50.000. De quartairkaart is van het type "profieltypekaart" waarop naast de laterale variaties van de afzettingen eveneens de vertikale opbouw van het quartair wordt weergegeven. Door de vertikale opbouw weer te geven wordt bijgevolg een driedimensionaal beeld gecreëerd. Om dit driedimensionaal beeld op een tweedimensionaal vlak mogelijk te maken, een kaart blijft een tweedimenionale voorstelling, worden er een reeks van profieltypes ingevoerd die niets anders zijn dan een weergave van de verschillende quartairgeologische sequenties die worden aangetroffen in het karteringsgebied.
AcroniemVLE8
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/9831/12/99

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Earth sciences
  • Mathematical sciences and statistics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.