Projectdetails

!!Description

Het onderzoeksvoorstel Brussel heropbouwen (1695-2025): de bouwsector als motor voor sociale inclusie en circulariteit bouwt voort op het lopende IRP-programma (2016-2021) Building Brussels. Brussels City Builders and the Production of Space, 1794-2015 waarin de onderzoeksteams Architectural Engineering (AELA), Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen (HOST) en Cosmopolis - Centrum voor Stedelijk Onderzoek (COSM) hun krachten bundelden om de leefbaarheid van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de bouwsector in Brussel te onderzoeken. De bouwsector is een onderbestudeerde, maar belangrijke sector zowel in de economische geschiedenis als voor de ‘foundational economy’ en de productieve stad. De eerste fase van het programma leverde een gedetailleerde inventarisatie op van de sector in de afgelopen 200 jaar, gaande van materiaalleveranciers over bouwers tot afwerkingsbedrijven, en leverde belangrijke inzichten op over veranderende netwerken, infrastructurele behoeften, hotspots, soorten ateliers en hun integratie in de stedelijke ruimte. Zo werden stedenbouwkundige en planningsstrategieën ontwikkeld om de ruimte voor productie in de huidige dichte en gemengde stedelijke gebieden veilig te stellen (Degraeve, De Boeck, Vandyck 2018). In dit tweede programma willen we meer inzicht krijgen in de lange-termijndynamiek tussen de stedelijke bouwnijverheid en de ecologische en sociale impact ervan. Dit project zal daarom onderzoeken hoe - en waarom - materiaalhergebruik en de arbeidsmarkt in Brussel zijn geëvolueerd vanaf het begin van de moderne stedelijke groei in de achttiende eeuw tot vandaag. Dit onderzoek zal tegelijkertijd prangende hedendaagse stedelijke uitdagingen aanpakken: een circulaire economie en een arbeidsmarkt als springplank voor sociale mobiliteit, waardoor de ongelijkheden binnen de stad worden verminderd.
AcroniemIRP7_b
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/07/2130/06/26

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.