Reactieve zuurstofvormen in ectomycorrhiza schimmels: schade, signalisatie of beide?

Projectdetails

!!Description

Associaties tussen de wortels van bomen en fungi, ectomycorrhizae
(ECM), zijn wijd verspreid. Ze stellen bomen in staat zich te vestigen
en overleven in uiteenlopende bodems. Ondergrondse netwerken
van schimmeldraden reguleren de toegang tot nutriënten en limiteren
de translocatie van vervuilende stoffen. Om goed te functioneren
moet de schimmel connectie maken met de plant en zich aanpassen
in nadelige omstandigheden. Beide veroorzaken de aanwezigheid
van reactieve zuurstofvormen (ROS). Deze schadelijke stoffen
kunnen echter redox-sensitieve transcriptiefactoren (TFs) induceren
en zo adaptieve responsen mediëren. Het doel van het huidige
project is de rol van ROS als regulerende signaalmoleculen na te
gaan. Ik zal de dynamica van het ROS metabolisme bestuderen,
inclusief ROS detectie en expressie/activiteit van ROS producerende
en ontbindende enzymen. Verder zal ik een inventaris maken van
potentieel redox-sensitieve TFs en ze in silico analyseren. Een
geselecteerde kandidaat analyseer ik functioneel. Ik visualiseer
hiervoor de accumulatie in de nucleus na blootstelling aan ROS of in
respons op veranderende omstandigheden, bepaal het DNA
bindingsmotief en kijk na welke genen gereguleerd worden. De
resultaten van deze studie leveren kennis op over de regulatie van
de respons op het milieu, i.e. een gastheerplant en ongunstige
omstandigheden, en de rol van ROS in dit proces. Dit zal leiden tot
een beter begrip van ECM fungi en hun kracht in terrestrische
ecosystemen
AcroniemFWOTM1079
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/25

Keywords

  • Reactieve zuurstofsoorten
  • Mycorrhiza
  • Transcriptiefactor

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Mycology
  • Cell signaling
  • Genetics
  • Transcription and translation

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.