Erkenning en betoelaging als steunpunt voor het thema “Ontwikkeling van gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen in Vlaanderen”

Projectdetails

!!Description

Het omvangrijke karakter van de ontwikkeling en implementatie van gecentraliseerde toetsen als een grootschalige onderwijsverandering in Vlaanderen veronderstelt dat een maximaal beroep wordt
gedaan op de aanwezige expertise binnen de onderwijskundige onderzoeksinstituten van de Vlaamse universiteiten.
Omwille van de te verwachten maatschappelijke impact van gecentraliseerde toetsen in de Vlaamse onderwijscontext is daarom een bewuste keuze gemaakt om een consortium samen te stellen waarin
de vijf Vlaamse universiteiten zijn vertegenwoordigd, samen met twee hogescholen. De (complementariteit) aan expertise blijkt uit de curriculum vitae van de promotoren (zie Deel 4). Een breed consortium met een veelzijdige en complementaire expertise die aanwezig is bij de betrokken partners moet garant staan voor een maximale professionaliteit bij de uitvoering van de verschillende deeltaken van deze omvangrijke opdracht.
Het consortium van universiteiten maakt een bewuste keuze twee hogescholen in Vlaanderen op te nemen als partner, namelijk de AP Hogeschool te Antwerpen en de Arteveldehogeschool te Gent. Dit
wordt hieronder toegelicht.
Naast deze complementariteit aan expertise is de samenwerking tussen onderwijsonderzoekers van de vijf Vlaamse universiteiten, samen met twee hogescholen, een gelijkgestemde uitdrukking van
maatschappelijke betrokkenheid en de rol die onderwijsonderzoekers wensen op te nemen om vanuit een kritische, academische houding complexe vraagstukken van onderwijskwaliteit te onderzoeken en blijvend bij te dragen aan kwaliteitsborging en -verbetering van onderwijs.
AcroniemVLOV115
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/25

Keywords

  • Onderwijs

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Education systems not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.