Het recht op wonen herdenken vanuit persoonlijk en buurtperspectief

Projectdetails

!!Description

Publieke huisvestingssystemen staan onder druk door het beperkte
aanbod, een afkalvende sociale cohesie, de privatisering van de
bouw van nieuwe publieke woningen en een verschuiving naar
doelgroepen met een gemiddeld inkomen. In antwoord op de
voortdurende wooncrisis en het verval van publieke
huisvestingssystemen zetten het middenveld, woonactivisten en
–bewegingen nieuwe wooninitiatieven op. In dit project willen we
nagaan hoe het recht op wonen gegarandeerd is of opgeëist wordt in
zowel de bottom-up initiatieven als in de nieuwe strategieën die door
de publieke huisvestingssector ontplooid worden. In achtergestelde
of lage-inkomensbuurten komt de wooncrisis het sterkst tot uiting in
zijn ruimtelijke dimensies, zoals een ondermaatse woningkwaliteit,
een tekort aan betaalbare woningen en processen van sociale
verdringing en gentrificatie. Op persoonlijk vlak leiden slechte en
onzekere woonsituaties tot residentiele vervreemding. Door het
landschap aan betaalbare woonoplossingen in kaart te brengen en
via diepte-interviews met bewoners van bottom-up initiatieven en
publieke projecten in twee stedelijke buurten in Brussel en
Antwerpen, willen we bijdragen aan een nieuwe begrip van het recht
op huisvesting. Door onze conceptie van het recht op wonen te
herdenken vanuit een persoonlijk en buurtperspectief, dragen we bij
aan een beter begrip van de legitimiteit van betaalbare
woonoplossingen, of het nu gaat om publieke dan wel bottom-up
initiatieven of combinaties van beiden.
AcroniemFWOAL997
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Keywords

  • Betaalbare woningen Betaalbare woningen Affordable housing Betaalbare huisvesting Affordable housing betaalbaar Wonen affordable Living
  • Huisvesting in de gemeenschap Huisvesting in de gemeenschap Housing in the community Community-based huisvesting Community-based housing
  • Achtergestelde buurten Achtergestelde buurten Disadvantaged neighborhoods

Flemish discipline codes

  • Architecture not elsewhere classified
  • Urban and housing policy
  • Urban and regional design
  • Urban and regional planning policy, instruments and legislation