RECONNECT: Emotionele verbinding over levensdomeinen heen

  • Hofmans, Joeri (Administrative Promotor)
  • Kuppens, Peter (Co-Promoter)
  • Ceulemans, Eva (Co-Promoter)
  • Mesquita, Batja (Co-Promoter)
  • Verhofstadt, Lesley (Co-Promoter)

Projectdetails

!!Description

Onderlinge emotionele verbondenheid is een kernkenmerk van de menselijke natuur. Verstoringen van deze verbondenheid liggen aan de basis van verscheidene maatschappelijke uitdagingen. De stand van zaken in de gedragswetenschappen laat echter niet toe om deze uitdagingen te lijf te gaan, omdat men quasi uitsluitend focust op intra-persoonlijke processen, op een statische manier, en weinig rekening houdt met de bredere sociale context of cultuur waarin gedrag tot stand komt. In dit voorstel stellen we een radicaal interpersoonlijke, dynamische onderzoekagenda voor om te achterhalen wat (mal)adaptief interpersoonlijk functioneren inhoudt op de domeinen van werk, familie, en mentale gezondheid, en over culturen heen. Het voorstel identificeert de data die nodig zijn om dit te realiseren, de relevante types van emotionele verbondenheid over domeinen, en de contexten die diagnostisch zijn voor de voorspelling van individuele en sociale uitkomsten.
Korte titelRECONNECT
AcroniemiBOF/21/090
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Flemish discipline codes

  • Group and interpersonal processes
  • Cultural and cross-cultural psychology
  • Work and organisational psychology
  • Psychopathology
  • Statistics and data analysis