Projectdetails

!!Description

Wereldwijd is de bouwsector verantwoordelijk voor meer dan 30% van de winning van natuurlijke hulpbronnen, 25% van het gegenereerde vaste afval en
40% van de uitstoot van broeikasgassen (BKG). Ongeveer een derde van deze emissies is afkomstig van ingebouwde koolstof in de bouw. Cement
en staal zijn verantwoordelijk voor de meeste belichaamde broeikasgassen, die meer dan 80% van het totaal vertegenwoordigen. Met recycling van cement en staal met een
beperkt potentieel voor verdere verbetering van materiaalefficiëntie, de focus ligt op vervanging door koolstofarme alternatieven en/of inbedding
ze in herbruikbare bouwcomponenten. RECONSTRUCT zal (i) koolstofarme alternatieven voor gewoon portlandcement ontwikkelen
(OPC), te gebruiken bij zowel renovaties als nieuwbouw, en bouw- en sloopafval (bdw) en ander afval op te nemen als
zoveel mogelijk, (ii) bouwcomponenten vervaardigen die dergelijke materialen gebruiken en ontworpen zijn voor modulariteit en ontmanteling
ze kunnen worden hergebruikt of gemakkelijk worden gedemonteerd en gerecycled, (iii) deconstructie inbouwen in het ontwerp van gebouwen en circulaire koolstofarme constructies bouwen
gebouwen die gedurende hun hele levenscyclus bijna nul CDW produceren
AcroniemEUAR144
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/06/2331/05/27

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Life cycle analysis of construction materials

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.