Heropvoeding in actie : een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen 1912-1965.

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoek heeft een tweeledige doelstelling : (1) deze primaire bronnen beschikbaar en toegankelijk te maken en (onder verantwoordelijkheid van R.A. Beveren); (2) aan de hand van deze bronnen een verkennend empirisch onderzoek te verrichten naar de praktijk en evolutie van de moderne kinder- en jeugdbescherming (VUB). De tweede fase van dit project betreft dus een criminologisch-historisch exploratief onderzoek naar de heropvoedingspraktijk van de kinder- en jeugdbescherming in Vlaanderen voor de periode 1912-1965. Het onderzoek wordt gestuurd door twee centrale onderzoeksvragen: (1) Wie is de minderjarige delinquent die in deze instellingen terecht kwam? (2) Hoe worden deze ?kinderen van de kinderrechter? in de rijksopvoedingsgestichten heropgevoed? Centraal in de (institutionele) geschiedenis van de praktijk van de kinderbescherming in de 20ste eeuw staat de werking van het nieuwe observatiecentra opgericht in Mol (1913). In deze instelling(en) werd de minderjarige gescreend, een diagnose gesteld en een advies voor verdere opvolging voorgesteld. Dit onderzoek omvat een kwantitatieve én kwalitatieve analyse van (een steekproef) de observatiedossiers en instellingsdossiers.
AcroniemFWOAL160
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0031/12/03

Flemish discipline codes

  • Sociology and anthropology
  • Law and legal studies