Verfijning van genetische risicobepaling van type 1 diabetes bij verwanten en in de algemene bevolking : samenstellen van homogene studiepopulaties voor evaluatie van interventies ter preventie van diabetes.

    Filter
    Talk or presentation at a workshop/seminar

    Zoekresultaten