Regeling van de productie van islet amyloïd en zijn precursorvormen. Rol in het ontstaan van amyloïd.

Projectdetails

!!Description

Patiënten met niet-insuline afhankelijke diabetes (NIDD) vertonen vaak amyloid in hun endocriene pancreas, dat zowel oorzaak als gevolg kan zijn van de aanwezige beta cel dysfunctie. Dit project onderzoekt in welke mate verhoogde glucose gehaltes (mee) verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van eiland amyloid. Vooronderzoek heeft aangewezen dat er in beta cellen een verhoogde IAPP en insuline vorming optreedt na een langdurige blootstelling aan hoge glucose gehaltes. De toename van cellullair IAPP is sterker dan die van insuline en vooram het intracellulair pro-IAPP bleek op Calcium-afhankelijke wijze te stijgen. Wij beschikken over electronenmicroscopische aanwijzingen dat in beta cel preparaten met verhoogde IAPP precursors kernen van beginnend amyloid bevatten die positief reageren met antisera tegen precursorsekwenties van pro-IAPP. Volgende vragen zullen nu worden onderzocht : (1) Effect van chronisch verhoogde glucose gehaltes op de biosynthese van IAPP en de selectieve accumulatie van IAPP precursoren; (2) Invloed van verhoogde pro-IAPP aanmaak op vorming van amyloid fibrillen; (3) Effect van regelaars van de Ca2+ opname en distributie in de beta cellen op (pro) IAPP productie en vorming van fibrillen; (4) Identificatie in intact pancreasweefsel van beta cellen die aanleiding kunnen geven tot amyloid vorming.
AcroniemOZR320
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9931/12/02

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Basic sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.