Representeren of responsabiliseren? Voor een metamodel van institutie met Félix Guattari

  • Van der Wielen-Honinckx, Julie (Mandataris)
  • Acosta, Emiliano (Administrative Promotor)

Projectdetails

!!Description

In het verleden organiseerden instituties sociale praktijken vanuit een bepaalde, overkoepelende
ideologie. In onze pluralistische, snel evoluerende samenleving, die gekenmerkt wordt door de
centrale rol van media en technologie en door sociale segmentatie, polarisatie en isolement, kunnen
we niet langer rekenen op een dergelijk overkoepelend geloofssysteem. Daarom wil dit project
onderzoeken hoe (culturele, educatieve en media) instellingen sociale praktijken moeten organiseren
om interactie en cohesie te bevorderen.
Dit zal gebeuren aan de hand van de pragmatische en ecologische filosofie van Félix Guattari, die een
belangrijke rol speelde in de beweging van de institutionele analyse. Zijn denken is hier bijzonder
relevant, omdat het doordrongen is van reflecties over instituties en over media in de context van
een geglobaliseerde, kapitalistische samenleving, waarin de mentale en sociale ecologieën van
individuen eroderen, en waarin individuen en groepen steeds meer gesegmenteerd, gepolariseerd en
geïsoleerd raken. Het doel van dit project is om op basis van het werk van Guattari een metamodel
uit te werken dat het mogelijk maakt na te denken over de rol van de institutie in een dergelijke
verdeelde samenleving
AcroniemFWOTM1181
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2331/10/26

Keywords

  • instellingen
  • pragmatisme
  • Guattari

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Continental philosophy
  • Philosophical anthropology

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.