Onderzoek en participatief traject naar jogeren in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

Projectdetails

!!Description

De kennis over jeugd en jongeren is in Brussel erg versnipperd. Daarom vroeg de Bernheimstichting aan het Brussels Studies Institute (BSI) om een doorlichting te maken van die beschikbare kennis. Daarvoor werden onderzoekscentra en onderzoekers gemobiliseerd van de Vrije Universiteit Brussel, de Université libre de Bruxelles en de Université St. Louis-Bruxelles (CES). De synthesenota van het BSI over jeugdonderzoek in Brussel (Sacco, Smits, Kavadias, Spruyt, d’Andrimont, 20161) die hieruit voortvloeide, bracht voor een brede waaier van dimensies (onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur, vrije tijd, veiligheid, ...) kennis en inzichten samen vanuit een geïntegreerd perspectief. Eén van de conclusies was echter dat er ondanks het onderzoek dat reeds gevoerd werd, belangrijke hiaten blijven bestaan. Relevant voor dit voorstel zijn daarbij twee vaststellingen: 1)het onderzoek dat nog toe gevoerd werd omtrent jongeren in Brussel vertrekt nog al te vaak van een deficit. Kinderen en jongeren zijn in die optiek het voorwerp van onderzoek als ze een maatschappelijk probleem zijn, of maatschappelijke problemen veroorzaken. Er wordt zo bijvoorbeeld veel onderzoek verrichtnaar voortijdig schoolverlaten, de contrasten tussen jongeren in het algemeen middelbaar en beroepsonderwijs, naar risicovol gedrag, enzovoort. Maar voor een hele reeks jeugdprofielen is er nog steeds een gebrek aan informatie en kennis, bijvoorbeeld overjongeren met een bevoorrechte achtergrond. Het betekent ook dat positievere parcours of verhalenminder -of minder gemakkelijk -zichtbaar zijn. 2)Een tweede aspect is dat er (te) weinig kennis voor handen is omtrent de vele experimenten en initiatievendie genomen werden om deels te remediëren aan problemen waar jongeren mee geconfronteerd worden. Die projecten leveren heel wat kennis, inzichten en competenties in omtrent de omgang met problemen waar jongeren mee geconfronteerd worden, maar ze zijn nietaltijd in kaart gebracht, laat staan geanalyseerd en hun inzichten verspreid.
AcroniemVLOV79
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/1830/06/19

Flemish discipline codes

  • Citizenship
  • Citizenship, immigration and political inequality not elsewhere classified