Onderzoek en Sociale Verandering ter bevordering van Compassionate Communities (RESOCO)

Projectdetails

!!Description

Een Compassionate Community beoogt het versterken van ideeën, contexten, en ervaringen rond zorg, ziekte, dood, sterven en rouwen. Deze IRP, Onderzoek en Sociale Verandering ter creatie van Compassionate Communities (RESOCO) brengt daarom acht onderzoeksteams samen, die allemaal gespecialiseerde wetenschappelijke expertise inbrengen, in één interdisciplinair consortium. Het doel van RESOCO is om een pioniersrol te spelen in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het Compassionate Communities-model in Vlaanderen, België, Europa en daarbuiten. RESOCO zal een uitgebreid en interdisciplinair onderzoeksprogramma uitvoeren dat fundamenteel onderzoek en actieonderzoek combineert. Ondanks initiatieven om Compassionate Communities internationaal te ontwikkelen, is er een gebrek aan kennis en evidence-based tools om compassionate communities te ontwikkelen en te evalueren. Bijgevolg moet deze uitdaging op interdisciplinair niveau worden onderzocht om kennis te vergaren over het proces dat leidt tot de succesvolle ontwikkeling van een Compassionate Community in verscheidene contexten. RESOCO zal optreden als een consortium van
1) wetenschappelijke expertise én 2) valorisatie-expertise, gerealiseerd door nauwe samenwerking met het werkveld/beleid, door het ontwikkelen van interventies en programma's.
AcroniemIRP16
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/24

Flemish discipline codes

  • Public health care not elsewhere classified