OZR opvangmandaat Aline De Vleminck: Ontwikkelen en evalueren van innovatieve interventies om voorafgaande zorgplanning (VZP) te verbeteren: een overkoepelend multi-stakeholder model

Projectdetails

!!Description

Voorafgaande zorgplanning (VZP) is een communicatieproces tussen
patiënten, mantelzorgers en professionals over voorkeuren voor de
toekomstige zorg aan het levenseinde. Het doel van VZP is om
ervoor te zorgen dat patiënten zorg ontvangen die consistent is met
hun voorkeuren, ook op momenten dat ze niet langer in staat zijn om
hun eigen beslissingen over de zorg te nemen. Ondanks het belang
van VZP, blijft de frequentie van VZP-gesprekken in de praktijk laag.
Eerder onderzoek was vooral gericht op het verbeteren van VZP
door professionele zorgverleners binnen een klinische context. Er is
echter een groeiend besef dat om de uitdagingen in verband met
VZP aan te pakken, aanvullende strategieën nodig zijn op informeel
niveau (VZP tussen patiënten en mantelzorgers in de thuissituatie
zonder tussenkomst van een professional) en op
gemeenschapsniveau (om een ondersteunende omgeving voor VZP
te creëren). Het doel van dit project is om een omvattend multistakeholder
model te ontwikkelen om de praktijk van ACP te
verbeteren
door interventies te ontwikkelen en evalueren die gericht
zijn
op het informele niveau, professionele niveau en
gemeenschapsniveau,
en de resultaten van deze studies te
integreren
in een omvattend VZP-model via een meta-analyse. Dit
zal
het eerste project zijn dat ambitieuze sociale innovaties voor VZP
oplevert
in plaats van enkel de professionele context te innoveren, en
zal
bovendien wetenschappelijke evidentie toevoegen aan het public
health
onderzoek naar VZP.
AcroniemOZR3610
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/22

Keywords

  • advance care planning
  • end of life care

Flemish discipline codes

  • Palliative care and end-of-life care