OZR opvangmandaat Bram Huygens - Begrijpen en onderdrukken van axiale dispersie in poreuze media

Projectdetails

!!Description

De axiale dispersie in stromingen door poreuze media is een belangrijk probleem in tal van technologische toepassingen, van oliewinning tot chemische reactoren. Ondanks de geavanceerde wiskundige technieken die reeds zijn toegepast is er echter nog steeds geen definitieve theorie die beschrijft hoe de dispersie afhangt van de geometrie van het poreuze medium. Het hier voorgestelde project is voornamelijk gericht op het remediëren van twee voorname tekortkomingen in de bestaande modellen, namelijk het niet in rekening brengen van i) de vorming van geprefereerde lange-afstandsstromingspaden, en ii) het dispersie-geheugeneffect als moleculen van de ene dispersiezone naar de andere stromen. Om dit te realiseren wordt voorgesteld zogenaamde schaakbordmedia te gebruiken. Dit zijn geïdealiseerde modellen waarbij poreuze media worden voorgesteld als (reguliere) lappendekens van zones met verschillende permeabiliteit. Dispersiemetingen zullen worden uitgevoerd op 2D en 3D varianten van deze nieuwe media. Dit zowel in silico via computational fluid dynamics, als via microscopische opnames van 2D microfluïdische stromingsmodellen. De hieruit bekomen inzichten zullen worden aangewend om de analytische dispersiemodellen uit de literatuur aan te passen en uit te breiden. Vervolgens zullen de ontwikkelde modellen worden toegepast op reële chromatografische en geologische media, alsook op een nieuw type versterkte monolithische pakking die zal ontwikkeld worden in kader van dit project.
Korte titelOZR opvangmandaat
AcroniemOZR3474
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/20

Keywords

  • chemie
  • polymeer

Flemish discipline codes

  • General chemical and biochemical engineering not elsewhere classified