OZR opvangmandaat tbv Emma Rheel - Een hedendaagse neurowetenschappelijke benadering voor kinderen met functionele buikpijnklachten

Projectdetails

!!Description

Functionele buikpijnstoornissen (FAPDs) zijn zeer prevalent bij schoolgaande kinderen, veroorzaken veel leed bij de patiënten en hun families en hebben een aanzienlijke socio-economische impact. Daarnaast is er op dit moment weinig kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk bewijs beschikbaar om beslissingen over behandeling bij deze patiënten te sturen. Daarom willen we met deze aanvraag voor een FWO aspirantschap een nieuwe doch wetenschappelijk sterk onderbouwde neurowetenschappelijke benadering voor pediatrische FAPD (m.n. pijneducatie + cognitiegerichte functionele oefeningen) onderzoeken. Het primaire doel van dit onderzoeksvoorstel is om te na te gaan of deze neurowetenschappelijke benadering effectiever is in het verbeteren van buikpijn bij kinderen met FAPD in vergelijking met de huidige best-evidence therapie, met name hypnotherapie. Gezien de positieve effecten van deze neurowetenschappelijke benadering bij volwassenen met chronische pijn, de succesvolle proof-of-concept studie bij adolescenten met chronische pijn, en de veelbelovende proof-of-concept resultaten van pijneducatie als stand-alone benadering bij kinderen met FAPD, wordt verondersteld dat deze neurowetenschappelijke benadering effectiever zal zijn dan de huidige best-evidence therapie (hypnotherapie) in het reduceren van abdominale pijnklachten op middellange en lange termijn.
Korte titelOZR opvangmandaat
AcroniemOZR3472
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/20

Flemish discipline codes

  • General physiology

Keywords

  • fysiotherapie