OZR opvangmandaat Raphaël Cahen - Sociologische en culturele geschiedenis van het internationaal recht (1815-1871)

Projectdetails

!!Description

Het bestaan van een aparte beroepsklasse internationaal recht wordt gekoppeld aan het opduiken van instituties en tijdschriften, rond 1870. Nochtans hebben juristen tussen het Congres van Wenen (1815) en de Frans-Pruissische (1870-1871) praktijken gestart die verwant waren aan de ontwikkeling van het internationaal recht. Ze waren betrokken bij de ambtenarij van buitenlandse zaken, wetenschappelijke academies en universiteiten. Ze stelden handboeken en artikels op, en vormden netwerken. Dit project wil de interactie tussen de ministeries van buitenlandse zaken en de internationale juristen bestuderen, evengoed als de link tussen politieke migraties van juristen en hun belang voor de ontwikkeling van het internationaal recht.
Korte titelOZR opvangmandaat
AcroniemOZR3457
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/2030/09/22

Keywords

  • internationaal recht

Flemish discipline codes 2018-2023

  • International law

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.