OZR opvangmandaat Yacin Hamami - De Rol van de Actor in Wiskundige Bewijzen: Praktische, Sociale, en Psychologische Aspecten

Projectdetails

!!Description

Dit project draagt bij tot de uitwerking van een systematische logische en epistemologische analyse van wiskundige bewijzen binnen de wiskundige praktijk. De vooropgestelde analyse is niet gebaseerd op de wiskundige bewijzen zelf, maar stelt voor om de aandacht toe te spitsen op de actoren die met deze bewijzen omgaan. De concrete uitwerking richt zich op drie centrale aspecten van deze interactie: het praktische, het sociale en het psychologische. De praktische aspecten hebben in de eerste plaats betrekking op de diverse vormen van praktische kennis die nodig zijn om met een wiskundige bewijs om te gaan, maar hebben evenzeer betrekking op hoe deze kennis in de bewijzen zelf aanwezig kan zijn en op hoe deze kennis uit de bewijzen zelf gedestilleerd kan worden. Hierbij zal worden ingegaan op de natuur van wiskundige methoden en op de vraag hoe deze methoden via wiskundige bewijzen overgebracht kunnen worden. De sociale aspecten hebben betrekking op de manier waarop groepen wiskundigen omgaan met bewijzen. De studie van dit aspect omvat een analyse van de voorwaarden waaronder een groep wiskundigen op basis van een wiskundig bewijs tot een collectieve verantwoording voor een wiskundige propositie kunnen komen. Ze stelt daarnaast de vraag welke vorm(en) van gedeelde agency een rol spelen bij het gezamenlijk construeren van een bewijs.
De psychologische aspecten hebben betrekking op de cognitieve mechanismen die een rol spelen in de omgang met wiskundige bewijzen.
Korte titelOZR opvangmandaat
AcroniemOZR3454
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1930/09/21

Keywords

  • filosofie van wiskunde

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Mathematical logic and foundations

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.