OZR Opvangmandaat Pieter Boonen - Kwantitatieve dynamische 4D CT Angiografie voor de evaluatie van de bloeddoorstroming in het vaatstelsel

Projectdetails

!!Description

Dynamische CT-angiografie voor de gecombineerde evaluatie van bloedstroming en spierperfusie.
Recente ontwikkelingen in CT-detectoren hebben ertoe geleid dat het mogelijk is om 3D acquisities van volledige organen te bekomen zonder beweging van de tafel. Door deze 3D acquisities achtereenvolgens uit te voeren over een bepaalde tijdsperiode, ontstaan er dynamische 4D (3D+t) acquisities. Door het inbrengen van contrastvloeistof zal de intensiteit (HU) in de slagaders veranderen doorheen de tijd. De temporele resolutie maakt vervolgens mogelijk om deze veranderingen te evalueren wat kan leiden tot dynamische informatie over de stroming van het bloed doorheen de bloedvaten.

Uit voorgaand onderzoek (Masterthesis Pieter Boonen) bleek dat dynamische CT-angiografie (CTA) geschikt was om de gemiddelde bloedsnelheid in de onderste ledematen te bepalen met een detector van 160 mm. Hiervoor werd de Time To Peak (TTP) gebruikt. Deze tijd komt overeen met de tijd waarop de maximale intensiteit bereikt wordt in een bepaalde voxel waardoor de positie van het geïnjecteerde contrastvloeistof op elk tijdstip bepaald kan worden.

Het doel van dit doctoraat is het bestuderen van de mogelijke klinische toepassingen van dynamische CTA en het uitbreiden van de dynamische informatie die deze scanmethode kan voorzien. Om dit doel te bereiken, wordt het doctoraat opgedeeld worden in 4 werkpakketten. Het eerste werkpakket bestaat uit het creëren van een gebalanceerd dynamisch scanprotocol met betrekking tot de stralingsdosis, de beeldkwaliteit en de temporele resolutie. Het dynamisch scanprotocol is essentieel en zal afhankelijk van de andere werkpakketten aangepast worden. In het tweede werkpakket zal de bekomen data verwerkt worden om een automatische en nauwkeurige kwantificatie van de bloedsnelheid te bekomen. Segmentatie, registratie de visualisatie van de resultaten zullen hier de belangrijkste elementen zijn. De data zal verder verwerkt worden in het derde werkpakket. Voor dit werkpakket is het doel de bloedcirculatie in het spierweefsel te kwantificeren en te visualiseren. In het laatste werkpakket zullen de bekomen resultaten zowel klinisch als experimenteel gevalideerd worden.

In een eerste stadium zal dit doctoraat zich focussen op de onderste ledematen voor de diagnose van perifeer vaatlijden in de onderste ledematen. Bij deze chronische ziekte zorgen verkalkingen voor een gedeeltelijke of volledige vernauwing in de slagaders waardoor de lokale bloedtoevoer verminderd wordt en het omliggende weefsel beschadigd wordt of afsterft. Een vroegtijdige en gedetailleerde diagnose is essentieel om een patiënt specifieke behandeling aan te bieden. De huidige niet-invasieve onderzoekstechnieken voorzien echter te weinig informatie over de bloedstroming waardoor de diagnose onvoldoende gedetailleerd is. Dynamische CTA zou hier een belangrijke rol kunnen spelen; de bloedsnelheid zal een goede indicatie zijn van de locatie en grootte van de verkalkingen. Via de spierperfusie zal bovendien het directe effect van de vernauwingen op het omliggende weefsel aangetoond kunnen worden. In een volgens stadium kunnen andere structuren zoals de voeten, de nieren en de hersenen ook opgenomen worden.
Korte titelOZR opvangmandaat
AcroniemOZR3205
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/18

Keywords

  • bloeddoorstroming
  • angiografie
  • medische wetenschap