Onderzoek naar het werkingsmechanisme van nieuwe therapieën in de ziekte van Parkinson.

  • Varcin, Mustafa (Medewerker)
  • Ampe, Ben (Medewerker)
  • Michotte, Yvette (Co-Promoter)
  • Sarre, Sophie (Administrative Promotor)
  • Yuan, Hong (Medewerker)
  • Flamez, Anja (Medewerker)
  • Mertens, Birgit (Medewerker)

Projectdetails

!!Description

In dit project worden 2 aspecten van de nieuwe behandelingsstrategieën voor de ziekte van Parkinson bestuderen. De zoektocht bij de medicamenteuze behandeling spitst zich tegenwoordig toe op farmaca die zowel een antiparkinsonactiviteit als een neuroprotectief effect hebben. Wij betsuderen een aantal kandidaat molecules met mogelijks een dergelijk profiel. In eerste instantie kijken we na of ze neuroprotectief zijn in het hemi-Parkinson rat model. Daarna onderzoeken we via welk mechanisme de neuroprotectie gebeurt en of deze geneesmiddelen ook een antiparkinsonactiviteit hebben.

In een tweede deel van dit project willen we een bijdrage leveren tot het onderzoek omtrent het werkingsmechanisme van DBS. In een eerste fase wordt de baan van de NST naar de substantia nigra pars reticulata (SNr) farmacologisch gekarakteriseerd, en dit in normale en parkinsonratten. Om het werkingsmechanisme van hoog frequente stimulatie op te helderen zullen we de NST ook electrisch stimuleren in deze dieren en met in vivo microdialyse de neurotransmittervrijstelling bepalen in de SNr. De resultaten van deze studies moeten ons ook een betere kennis geven van de rol van de NST in de controle van de motoriek, maar kunnen eveneens bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe relevante geneesmiddelen.

AcroniemFWOAL310
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0531/12/10

Flemish discipline codes

  • Basic sciences
  • Pharmaceutical sciences