Onderzoek naar de identificatie en rol van rhizobacteriën bij zoute gewassen.

Projectdetails

!!Description

In de interactie tussen bodem en plant spele, de rhizobacteriën een belangrijke rol. Naarmate planten moeten gedijen op marginale bodems, zoals salinische bodems, neemt het belang van de rhizobacteriën toe teneinde een broos mini-ecosysteem te kunnen handhaven. Onderzoek naar de rhizosfeer in salinische milieus vindt zijn directe toepassing in de exploitatie van nieuwe halophiele voedingsgewassen of in de ontwikkeling van halophiele phytoremediërende gawassen zoals Spartina anglica. Het onderzoeksproject richt zich in de eerste plaats naar de rol van de rhizobacteriën mbt de stikstofkringloop binnen het ecosysteem van de rhizosfeer. In de bodemrhizosfeer nemen de Pseudomonads een belangrijke aandeel in. Uitgaande van de aanwezige moleculair gerichte expertise zal de rol van Pseudomonads in het bijzonder binnen dit geheel opgevolgd worden. De rol van de rhizobacteriën in dit ecosysteem moet evenwel getoetst worden binnen de gehele microbiële populatie van de rhizosfeer. Daartoe is men verplicht de screening uit te voeren tot identificatie (BIOLOG) van de rhizobacteriën. De resultaten hiervan zullen bijdragen tot een biodiversiteitsanalyse van de rhizosfeer om aldus het belang va de geselecteerde en beoogde bacteriën in het geheel van de populatie te valoriseren. Parallel met het BIOLOG - identificatie worden groeifysiologische parameters verstrekt. Deze parameters zullen geexploiteerd worden in de screening van de competitie van de geselecteerde microorganismen bij overdracht in cultivatie omstandigheden.
AcroniemOZR432
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0031/12/01

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.