Projectdetails

!!Description

De doelen van DetectDem zijn (1) het ontwikkelen van nieuwe elektrofysiologische biomarkers met behulp van gevestigde state-of-the-art cryogene magneto-encefalografische (MEG) gegevens, (2) het vertalen van die biomarkers naar de meer recent ontwikkelde on-scalp MEG op basis van optisch gepompte magnetometers (OPM's) en om gebruik te maken van de unieke capaciteit om interictale epileptiforme ontladingen te detecteren als een mogelijke voorloper van cognitieve achteruitgang en (3) om toegang te krijgen tot en een patiëntengemeenschap op te bouwen via gepersonaliseerde datakluizen. Gecombineerd met deze drie doelen zullen patiënten in de vroegste stadia van mogelijke AD op de lange termijn worden gevolgd. Een dergelijke follow-up op lange termijn is cruciaal om retrospectief de subtiele elektrofysiologische vingerafdruk van AD in de vroegste stadia te definiëren, AD correct te diagnosticeren en nieuwe therapeutische strategieën te ontwikkelen die in het vroegste stadium van de ziekte moeten worden geïntroduceerd.
Korte titelDetectDem
AcroniemBRGIMP22
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/09/2231/08/25

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Neurological and neuromuscular diseases

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.