Een onderzoek naar de invloed van fraseologische kennis op tolkprestaties

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoeksproject beoogt de invloed van fraseologische competentie op de tolkperformantie empirisch te onderzoeken.

Bij zowel receptief als productief taalgebruik wordt taal opgedeeld in betekenisdragende woordgroepen (Nation 2001). In een gezaghebbend artikel onderscheidde de psycholinguïst Miller (1956) "bits of information" van "chunks of information" en ook in taalverwervingsonderzoek werd aangetoond dat taalkennis en taalgebruik gestoeld is op het opslaan van woordgroepen in het lange termijn geheugen (Ellis 2001). Deze "chunks" (frases, woordgroepen, meerwoordcombinaties, enz.) zouden holistisch (als één geheel) in het geheugen worden opgeslagen (Wray 2002). Kennis van L2 "chunks" of frases maakt een snellere taalverwerking mogelijk aangezien het recycleren van taalsequenties minder cognitief belastend is dan het analytisch genereren van taal aan de hand van lexicale en syntactische constructie (Pawley & Syder 1983; Schmitt 2004).

Tolken veronderstelt luisteren naar een boodschap in één taal en deze boodschap onmiddellijk omzetten naar een andere taal terwijl (bij simultaan tolken) het luisteren naar de inkomende boodschap verdergaat. Dit proces waarin verschillende operaties tegelijkertijd dienen te worden uitgevoerd betekent een zware belasting voor de cognitieve capaciteiten van de tolk. Het concept "working memory" (korte termijn geheugen) speelt dan ook een belangrijke rol in de talrijke modellen die werden opgesteld om de tolkprestatie te beschrijven en onderzoeken.

De centrale vraag in het onderzoeksopzet betreft de relatie tussen fraseologische competentie en de belasting van het werkgeheugen van de tolk. Er zal worden onderzocht in welke mate fraseologische kennis kan bijdragen tot de tolkperformantie.

AcroniemTTKKNE08DB
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/11

Keywords

  • language

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Civil and building engineering
  • Languages and literary studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.