Veerkrachtige mobiliteitsstrategieën voor onzekere toekomsten in Brussel

Projectdetails

!!Description

Vanwege de ingrijpende gevolgen voor het milieu, de samenleving, de overheidsbegroting en het langetermijnkarakter van
investeringen moet het mobiliteitsbeleid worden ingebed in een gefundeerde toekomstvisie. De recente
pandemie heeft de kwetsbaarheid van het mobiliteitssysteem blootgesteld aan externe schokken, zowel wat betreft het hebben van een
significante impact op de paden naar de duurzaamheidsvisies (d.w.z. herconfiguratie op korte en lange termijn
van de modal split) maar ook als een instrument dat ons een weg door en uit de pandemie helpt (bijv.
toegankelijkheid van essentiële diensten). De huidige mobiliteitsvisies voor Brussel vormen een gefundeerd
visie en trajecten om de idealen van duurzame mobiliteit te bereiken, maar houden geen rekening met systemische
onzekerheden en schokken. Het doel van dit project is dan ook om scenario's, visies en een strategie-opbouw te bouwen
instrument om de robuustheid van het Brusselse mobiliteitsbeleid te versterken tegen deze systemische onzekerheden en schokken.
Het project richt zich op de volgende vragen: 1) welke belangrijke onzekerheden hebben de meeste impact op mobiliteit in
Brussel in 2030 en 2050? Hoe beïnvloeden ze elkaar en hoe kunnen we ze aannemelijk maken?
scenario's? 2) Hoe veerkrachtig zijn de bestaande visies op het Brusselse mobiliteitssysteem? 3) Welke strategieën zijn?
robuust in het licht van de verschillende scenario's? 4) Wat zijn de effecten van deze strategieën voor verschillende leden?
van de samenleving? 5) Welke visies kunnen worden voorgesteld als combinaties van de strategieën en scenario's voor de jaren 2030
en 2050?
Om deze vragen te beantwoorden, zal het project 1) plausibele exploratieve scenario's bepalen op basis van de verschillende
richtingen waarin factoren van fundamentele onzekerheden kunnen evolueren, 2) coherente strategieën formuleren die
adequaat en robuust zijn in het licht van deze scenario's, 3) beoordelen en vergelijken van de sociale, economische en
ecologische effecten van de strategieën door middel van een participatieve beoordeling die rekening houdt met de ongelijke
impacts voor relevante stakeholders en leden van de samenleving, 4) ontwikkel een gebruiksvriendelijke dynamische tool, waarmee:
besluitvormers kunnen onmiddellijk reageren op nieuwe crises om de geschiktheid van hun strategieën opnieuw te beoordelen, en 5) creëren
bewustmaking en prikkelt de verbeelding van besluitvormers en burgers door middel van visuele en tastbare uitingen
van de scenario's, visies en effecten. De belangrijkste resultaten omvatten scenario's, strategieën en visies om robuuste
mobiliteitsbeleid, maar ook een nieuwe methode voor scenario-strategievorming, die zal worden geconcretiseerd in een roman
software applicatie
Korte titelRemobilise
AcroniemBRGEOZ401
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2130/09/24

Keywords

  • mobiliteit
  • scenarioplanning
  • beleidsverpakking
  • stakeholderparticipatie
  • systeemdynamiek

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Infrastructure, transport and mobility engineering not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.