Reacties op Newtons mathematisch-experimentele paradigma in de 18e-eeuwse filosofie

Projectdetails

!!Description

In lijn met recent onderzoek naar de impact van Newton op de 18e-eeuwse wetenschap, stelt RENEW18 zich
ten doel om de sterk uiteenlopende reacties van 18e-eeuwse filosofen op Newtons Principia mathematica
(1687) en Opticks ( 1704) in kaart te brengen. Hoewel we de enorme impact van Newtons wiskundigexperimentele paradigma ('WEP') niet ontkennen, betwisten we de dominante vooronderstelling dat het een
radicale en grondige breuk veroorzaakte binnen de 18e-eeuwse epistemologie en metafysica. Uitgaande van
het begrip ‘respons’ als historiografische categorie, onderzoekt RENEW18 het brede spectrum van reacties op
de uitdaging die het WEP aan 18e-eeuwse filosofen stelde, reacties die varieerden van navolging en toeeigening tot verschillende vormen van accommodatie tot gedeeltelijke of absolute afwijzing. Meer specifiek
bestudeert RENEW18 de directe en indirecte effecten van het WEP op filosofen die putten uit Aristotelische,
Cartesiaanse, Leibniziaanse en Wolffiaanse bronnen. Het bestrijkt de periode tussen 1700 en 1800, behandelt
ontwikkelingen in de Republiek der Nederlanden, Engeland, Frankrijk en Duitsland, en benadrukt de impact
van niet-canonieke auteurs en stromingen op canonieke auteurs en andersom. Dit inclusieve en innovatieve
perspectief gaat in tegen de eenzijdige weergave van de impact van Newton op de 18e-eeuwse filosofie die tot
nu toe gebruikelijk is.
Korte titelRENEW18
AcroniemFWOEOS13
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2231/12/25

Keywords

  • Isaac Newton
  • 18e-eeuwse filosofie
  • epistemologie
  • metafysica
  • geschiedschrijving van de moderne filosofie
  • Verlichting

Flemish discipline codes in use since 2023

  • History of psychology
  • General philosophy of science

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.