De persoonlijkheid-prestatie link herbekeken: een dynamische systeembenadering

Projectdetails

!!Description

Studies over de persoonlijkheids / prestatieverhouding hebben zich traditioneel gericht op het relateren van stabiele individuele verschillen in gebruikelijke gedragspatronen, gedachten en emoties (d.w.z. persoonlijkheidskenmerken) aan stabiele individuele verschillen in gebruikelijke prestatiepatronen (d.w.z. algemene prestaties). Hoewel deze benadering ons begrip van de relatie tussen persoonlijkheid en prestaties ongetwijfeld heeft versterkt, staat het haaks op een recente oproep in de literatuur om persoonlijkheid op een meer dynamische en integratieve manier te conceptualiseren. In dit voorstel beantwoorden we aan deze oproep door het PersDyn-model (Persoonlijkheidsdynamica-model) te ontwikkelen, een nieuw theoretisch raamwerk dat niet alleen individuele verschillen in (a) gewoontepatroon van gedrag, gedachten en emoties beschrijft (dwz basisniveau). , maar ook in (b) de mate waarin gedrag, gedachten en emoties variëren (dwz niveau van variabiliteit), en in (c) de snelheid waarmee ze teruggetrokken worden in de richting van de basislijn nadat ze zijn afgeweken van het (dwz aantrekkingskrachtsterkte). Voortbouwend op dit dynamische systeem raamwerk, stellen we een reeks dagboek- en ervaringsbemonsteringsstudies voor die onderzoeken hoe baseline Neuroticisme (N) en consciëntieusheid (C), het niveau van variabiliteit in N en C en attractorsterkte van N en C gerelateerd zijn aan de gebruikelijke (dat wil zeggen, algemene prestaties) en dynamische (dat wil zeggen baseline taakprestaties, prestatievariabiliteit en prestatieveranderingskracht) indices van taakprestaties.
AcroniemFWOAL751
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/18

Flemish discipline codes

  • Social psychology not elsewhere classified