De circulaire bouwsector doen heropleven. Studie van opbouw, afbraak en hergebruik in een langetermijnperspectief

Projectdetails

!!Description

Ondanks vele inspanningen, blijft de recuperatie van bouwmaterialen
tijdens afbraak een niche-activiteit. Dit staat in fel contrast met
circulaire bouwpraktijken die, tot diep in de twintigste eeuw, inherent
deel uitmaakten van de bouwindustrie. Daarom zet dit onderzoek in
op het achterhalen van de randvoorwaarden van een bloeiende
circulaire bouwindustrie, om zo opportuniteiten en mogelijkheden bij
hedendaagse afbraakprojecten te kunnen blootleggen.

De Brusselse circulaire bouwsector wordt bestudeerd tussen 1865
en 2025 om drie onderzoeksdoelstellingen te bereiken: 1)
achterhalen welke parameters circulair bouwen beïnvloeden, 2) de
relatie tussen die parameters en hun positie binnen socioeconomische, politieke, technologische en culturele tendensen
bepalen, en 3) hun impact op de hedendaagse praktijk identificeren.
De parameters worden bestudeerd door middel van casestudies van
inspirerende voorbeeldpraktijken in de verschillende fasen van
circulair bouwen, van opbouw over afbraak tot hergebruik. De
parameters worden daarna samengevoegd in een abstract systeem
dat getest zal worden op hedendaagse afbraak-cases. Het project
biedt zo voor het eerst een diepgaande studie naar de circulaire
praktijk van de negentiende eeuw tot vandaag, om zo te begrijpen
hoe op een effectieve manier ingegrepen kan worden in de
hedendaagse context. Op die manier werpt het onderzoek een nieuw
licht op een van de voornaamste uitdagingen in de bouwsector.
AcroniemFWOTM1153
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Keywords

  • Circulair bouwen
  • bouwgeschiedenis
  • Hergebruik van bouwmaterialen

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Architectural practice
  • Regional and urban history
  • Environmental and sustainable planning
  • Architectural sciences and technology
  • Construction materials

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.