Projectdetails

!!Description

De bouw is zeer gevoelig voor economische trends en risico's die inherent zijn aan de sector: overwegende dat perioden van groei gouden kansen bieden voor aannemers, perioden van stagnatie en recessie, leiden tot hoge faillissementen die wijzen op ontoereikend of onvoldoende risicobeheer. Dit project zal onderzoeken hoe aannemers en kleine en middelgrote ondernemingen in de bouwsector omgaan met kansen en risico's en hoe ze de grootste kostenfactoren hanteerden: arbeids- en materiaalvoorziening. Risicobeheer en de effecten ervan zullen worden onderzocht in een langetermijnperspectief (1500-1900) waarin de interactie van economische, stedelijke, technologische en institutionele veranderingen met ondernemingsstrategieën wordt geanalyseerd. Vergelijkend onderzoek naar Antwerpen en Brussel in een groter internationaal kader zal de specificiteit van constructie, bedrijfsculturen en praktijken in tijd en ruimte onthullen. Deze benadering vereist de integratie van historiografie, bestaande databases en nieuw onderzoek, gebaseerd op een veelvoud aan bronnen, in één analytisch kader.
Deze analyse zal de bouwsector overstijgen door bij te dragen aan verschillende actuele debatten: de wisselwerking tussen instellingen, ondernemersinitiatief en economische groei; het gebruik van flexibele arbeid en verschillende loonstelsels als een strategie voor het omgaan met risico's van ondernemers; de impact ervan op het inkomen, de levensstandaard en het uitzendwerk van werknemers; determinanten in het gebruik van bouwmaterialen en hun impact op duurzame huisvesting.
AcroniemFWOTM841
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1630/09/19

Flemish discipline codes

  • History of art