ROBO2 als tumorsuppressor in de pancreas en de longen: biologie en inzetbaarheid voor therapie

  • Noeparast, Maxim, (Administrative Promotor)

Projectdetails

!!Description

Pancreaskanker zal in minder dan 15 jaar de 2de meest dodelijke vorm van kanker worden, na longkanker. Voor de meerderheid van long- en pancreaskankerpatiënten hebben de huidige therapieën geen grote vooruitgang geboekt. Met dit project willen we een gen (ROBO2) onderzoeken dat afwezig is in de meerderheid van alle long- en pancreaskankers. Ook wordt verlies van ROBO2 geassocieerd met slechte overlevingscijfers. Onze preliminaire data en de literatuur suggereren dat verlies van ROBO2 leidt tot activatie van kanker-begunstigende signaaltransductiecascades. Verder maakt het ook de tumor micro-omgeving vatbaar voor kanker-
geassocieerde events, zoals activatie van stromale cellen en inductie van immunosuppressieve merkers. Hoewel bestaande geneesmiddelen deze effecten kunnen bestrijden, is dit nog niet uitgebreid bestudeerd. Bovendien is het tumorlandschap complex door de heterogene expressie van ROBO2 partners en liganden in
de tumor. Onze hypothese is dat het beïnvloeden van ROBO2- gerelateerde signalen de tumorprogressie kan verzwakken. We beogen de biologie van (verlies van) ROBO2 in kanker uitgebreid te bestuderen, en dit in verschillende contexten van partners en liganden; zowel in de tumorcellen als met componenten uit de tumor micro-omgeving. Tenslotte, zullen we de drugability in deze contexten bepalen met behulp van ‘state-of-the-art’ technieken en publieke databases. Dit onderzoeksproject kan een grote vooruitgang betekenen voor een brede populatie kankerpatiënten.
AcroniemFWOTM945
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/191/07/20

Flemish discipline codes

  • Cell signalling
  • Cancer biology
  • Cancer therapy

Keywords

  • tumor
  • pancreas
  • lungs