Gerobotiseerde FLASH radiotherapie: een technische, biologische, klinische en maatschappelijke evaluatie

Projectdetails

!!Description

FLASH radiotherapie (RT) is een opkomende techniek die straling levert met ultrahoge dosistempo's
(UHDR, >40 Gy/s) en veelbelovende resultaten laat zien in preklinische studies. Bij UHDR kan de
tumor onder controle worden gehouden terwijl gezonde weefsels gespaard blijven.FLASH-RT is
voornamelijk beschikbaar in preklinische settings, waarbij klinische onderzoeken worden uitgevoerd
met preklinische en intraoperatieve apparaten, waardoor de toepassingen beperkt zijn. Met dit
project, wordt getracht om FLASH-RT naar een nieuw niveau te tillen met behulp van FLASHKNiFE,
het enige systeem dat volledig is ontworpen om FLASH-RT toe te dienen.
In één sessie levert FLASHKNiFE een zeer hoge dosis straling aan in fracties van een seconde. Dit
met een hoge precisie, typisch voor behandeling van tumoren tot 4 cm diep. Onderzoek richt zich op
FLASH-mechanismen, RT-optimalisatie en klinische implementatie. In de eerste fase combineert
FLASH-RT R&D en translationeel onderzoek, met focus op behandelingsoptimalisatie en onderzoek
naar biologische mechanismen. Het uiteindelijke doel is om deze techniek succesvol te
implementeren in een klinische setting, zodat onze patiënten de beste zorg aangeboden kunnen
krijgen. Dit project beoogt het beschikbaar maken van deze geavanceerde technologie voor een
aanzienlijk bredere patiëntenpopulatie. Het gebruik van de FLASH-techniek voor radiotherapie is een
revolutie in de behandeling van kanker, waarbij het UZ Brussel graag een pioniersrol op zich neemt.
AcroniemHERC69
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/05/2430/04/28

Keywords

  • Flash-R
  • Radiotherapy
  • ultra high dose rate

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Radiation therapy

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.