De rol van neurogenese bij cognitieve achteruitgang na een beroerte bij comorbide dementie bij de ziekte van Alzheimer

Projectdetails

!!Description

Ischemisch cerebrovasculair accident (CVA) is een vaak voorkomende neurologische aandoeningen die het risico op verschillende vormen van dementie verhoogt, waaronder de ziekte van Alzheimer.

De achteruitgang van cognitieve functies na een CVA is tevens aanzienlijk sneller in patiënten met kenmerken van de ziekte van Alzheimer. Dit suggereert een mogelijke interactie tussen hersenprocessen die optreden na CVA en bij de ziekte van Alzheimer. Het doel van ons onderzoek is om na te gaan of abnormale neurogenese, het proces waarbij nieuwe neuronen aangemaakt worden, bijdraagt tot versnelde cognitieve aftakeling in een muismodel voor comorbiditeit van ischemisch CVA en de ziekte van Alzheimer.

Hierbij zullen we ook het mogelijk therapeutische nut onderzoeken van geneesmiddelen die neurogenese beïnvloeden. Dit onderzoek kan bijdragen tot preventie van dementie na CVA en een betere behandeling van patiënten met een voorgeschiedenis van CVA en symptomen van de ziekte van Alzheimer.
AcroniemANI281
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/23

Keywords

  • Neurogenese
  • Alzheimer
  • Beroerte
  • Dementie

Flemish discipline codes

  • Neurosciences not elsewhere classified