De rol van ubiquitinering in faseovergangen bij Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

Projectdetails

!!Description

ALS is een neurodegeneratieve aandoening, gekenmerkt door het verschijnen van ge-ubiquitineerde eiwitinsluitsels in motorneuronen. De belangrijkste eiwitcomponent van deze insluitsels is een RNA- bindend eiwit genoemd TDP-43. De consensus is dateiwit- ubiquitinering bij ALS-insluitsels een teken is van een mislukte poging van de cel om misgevouwen/geaggregeerde eiwitten te degraderen via het ubiquitine-proteasoomsysteem of autofagie
pathway. We veronderstellen echter dat eiwit componenten van ALS- geassocieerde insluitsels ubiquitine-bindende motieven/domeinen kunnen bevatten die een promiscue interactie kunnen vertonen met ubiquitine-ketens die op inclusielichaameiwitten worden geplaatst om de balans naar proteïneaggregatie te kantelen. Om deze hypothese te testen, hebben we gegevens verzameld over alle bekende ALS- inclusie-eiwitten en gescreend op eerder gerapporteerde ubiquitine- bindende eiwitten of eiwitten die ubiquitine-bindende domeinen herbergen. Van deze analysewerden hebben we enkele ubiquitine- bindende eiwitten en eiwitten met bekende ubiquitine-bindende motieven geïdentificeerd. De volgende stappen omvatten screening van de sterkste ubiquitine-bindende eiwitten waarvan de interactie met TDP-43 later zal worden beoordeeld in aan- en afwezigheid van ubiquitinering. Ten slotte willen we begrijpen hoe ubiquitinering de vorming van actieve biomoleculaire condensaten beïnvloedt onder fysiologische omstandigheden die later eiwitaggregatie tijdens ziekteprogressie mediëren.
AcroniemFWOTM959
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/21

Keywords

  • Amyotrophic lateral sclerosis
  • ALS

Flemish discipline codes

  • Posttranslational modifications
  • Molecular and cell biology not elsewhere classified
  • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering not elsewhere classified