Projectdetails

!!Description

Deze haalbaarheidsstudie gaat na of het mogelijk is om een systeem van sensoren in te zetten in de thuissituatie van patiënten dat thuisverpleegkundigen kan ondersteunen in de beoordeling van zorgnoden van thuiswonende ouderen en dat het mogelijk maakt om zorgnoden vroegtijdig objectief te identificeren. De doelstelling van deze haalbaarheidsstudie is het exploreren van de huidige ‘as-is’, het opstellen van een set specifieke vereisten waaraan het gehele sensorsysteem moet voldoen om in de thuisverplegingssector inzetbaar te zijn en om een eerste set van sensoren te identificeren.
AcroniemVLAOO30
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2331/10/24

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Smart sensors

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.